Yaygın Mahallesi; Doğuyu-Batıya, Kuzeyi-Güneye bağlayan yollar üzerinde önemli bir merkez olmuştur. Bölge de yerleşimin canlı olduğu Selçuklular döneminden bu yana Sevserek I ve Sevserek II Hanlarının bulunmasından ötürü tarihi bir güzergâh üzerinde yer alan Yaygın, kültür yapılanması bakımından önemli bir yere sahiptir. Selçuklu, Osmanlı kültürü içerisinde yaşamış olan bir mahallenin geleneğini, göreneklerini tarihini, kültürünü ve o mahallenin kimliğini tanıtmayı sağlayacak bir müzenin kurulması, mahalle belleğinin muhafaza edilmesi amacıyla önemlidir. Daha önceden Belediye Binası olarak hizmet vermiş bu yer, yapılan iç ve dış değişiklerle hizmete sunulmuştur. Zemin katında, kütüphane, çalışma odası ve el sanatları odası, 1. Katı ise müze ve toplantı salonu olarak değerlendirilmiştir.

“Her Mahalleye Bir Müze Projesi “ çerçevesinde sınırlarımız içerisinde bulunan 102 mahallede müze yapılması hedeflenmektedir. Yaptığımız bu projeyle toplumsal ve kültürel kimliğin korunması ve sürdürebilirliğinin sağlanması bakımından önemli bir yere sahiptir. Mahalle müzelerinin kuruluş amaçlarından biri olan aidiyet olgusunu geliştirmek ve yaşatmak, hedeflerimiz arasında yer almaktadır.

Müzelerin içerisinde; Mahalle tarihçesi, o mahallenin yetişmiş insanları, kanaat önderleri, geleneksel el sanatları, etnografig eşyalar, o mahallenin sosyal yaşantısını, kültürünü simgeleyen objeler, kısacası bütün değerleri yer almaktadır. Binaların içinde müzenin yanı sıra ders çalışma odaları, kütüphane, kurs odaları, spor salonu ve toplantı salonu gibi bölümler yer almaktadır. Bu mekânlarla, bölgede yaşayan ev hanımlarına meslek edindirme kursları ile iş imkânları sağlamak amaçlanmaktadır. Etüt çalışma odalarında ise imkânı olmayan öğrencilere uzman öğretmenler gözetiminde ders yapma olanaklarıyla hizmet verilmektedir.