Yoğun kent yaşamının baskısı altında bulunan kent insanının, psikolojik açıdan dinlenmesi, rekreatif faaliyetlerde bulunması, sosyal ve kültürel ihtiyaçları ile kamu kurumlarından kaynaklanan trafik, otopark gibi sorunlarının giderilmesi amacıyla, şehrin merkezine Yeşil Kuşak Projesi tasarlanmıştır.


Yeşil Alana Duyulan İhtiyacın Nedenleri:

Bir şehrin estetik ve mimari formunun güçlü elemanlarıdır kent parkları, ekolojik olarak önemli olmanın yanı sıra, sosyal kaynaşmayı sağlama, toplumsal gelişmeyi körükleme, ekonomik amaç ve aktiviteleri desteklemek gibi kent ve kentli için önemli olan pek çok işlevi barındırırlar.

Kişisel yönden, fiziki gelişim, ruhsal dinlenme,  beceri ve yeteneğini geliştirme, çalışma başarısı ve iş verimine etkisi, ekonomik hareketlilik sağlayıp, insanı mutlu etmesidir. Toplumsal yönden ise; dayanışma ve bütünleşmeyi sağlaması, demografik bütüncül  toplum yaratılması, yeşil alana duyulan ihtiyacın nedenlerinden bazılarını oluşturmaktadır.

Yer Seçimi :

Yeşil kuşak olarak düşünülen bölgede Atatürk Kız Anadolu Lisesi, Şehit Kemal Özalper Endüstri ve Meslek Lisesi, İnönü Stadyumu ve Devlet Su İşlerinin 92. şube müdürlüğü hizmet binaları bulunmaktadır. Bu yapılar ekonomik kullanma ömrünü tamamlamış olup afet riski taşımaktadırlar. Ayrıca bu alanın şehir merkezini oluşturması nedeniyle bu kurumlar trafik açısından şehir merkezini yaşanmaz hale getirmektedirler. Proje sahasının mülkiyeti kamuya ait olduğundan belediyemize  yük getirmeden bu alanların yeşil alan olarak kazanılması aynı zamanda ekonomik ömrünü tamamlamış afet riski taşıyan bu yapıların yerine modern ihtiyaca cevap verebilen şehrin gelişmesi üzerinde olumlu etkisi olacak trafik sorunu olmayan bölgelere taşınmasına zemin hazırlayacaktır.


Şehirleşmeye olumlu etkisi düşünülerek bölgeden kaldırılması düşünülen kurumlara yeni yerler temin etmek amacıyla çalışmalar başlatılmış. Bu doğrultuda;


Okullara daha modern binalar ve eğitim tesisleri yapılabilmesi için yeni eğitim tesis alanları tahsis edilmesi amacıyla gerekli düzenleme ve planlama çalışmaları  yapılmaktadır.
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü  ile yapılan protokol doğrultusunda Yeşilyurt İlçesi sınırları içerisinde  Sivas yoluna cepheli şehrin yoğunluğunu dağıtacak bir alanda hizmet binası inşaatına başlanmıştır.


NEDEN YEŞİL KUŞAK ?

Yeşil kuşak projesi yaklaşık olarak  200.000 metrekarelik bir büyüklüğe sahiptir. Kışla caddesi ve Kanalboyu gibi iki önemli yaya ve ulaşım aksının kesiştiği bölgede, şehrin en işlek yerinde olup şehir merkezini hilal şeklinde çevreleyen bir yapıya sahiptir.


Son yıllarda ülkemizin maruz kaldığı doğal afetler her ilde en az bir tane toplanma merkezi (Sığınak) olmasını zaruri hale getirmiştir. Yeşil kuşak projesi ilimizde eksikliği hissedilen, acil durumlarda insanların toplanacağı bir açık alan ve toplanma merkezi oluşturacaktır.


Proje Bilgi Kartı

AdıYeşil Kuşak Projesi 1.Etap
Keşif Bedeli
İhale Bedeli
Arsa Bedeli18.000 m2 * 2.000,00 TL = 36.000.000,00 ₺
Toplam Bedeli36.000.000,00 ₺
YeriBATTALGAZİ
Uygulandığı Alan18.000 m2
Başlama ve Bitiş Tarihi2014 - …
Uygulama Amacı"Vatandaşların kentin yoğun ve stresli ortamından uzaklaştırarak, daha sağlıklı ve hzuurlu bir ortamda zaman geçirmelerini sağlamak amacıyla; proje kapsamında bulunan Atatürk Kız Lisesi' nin 18.000 m2 alanı, yeşil kuşak projesine kazandırılmıştır."
İş Birliği Yapılan KurumlarBattalgazi Belediyesi - Büyükşehir Belediyesi