Malatya’nın 7 km. Kuzeydoğusunda, Fırat ırmağının (Karakaya Baraj Gölü) batı kıyısı yakınındaki Orduzu Mahallesinde yer alan Arslantepe Höyüğü’nün Kültür Dolgusu 30 m. yüksekliğindedir. M.Ö.5000 yıllarından M.S.11.yy’a kadar yerleşim görmüştür. M.S.5-6.yy’lar arasında Roma köyü olarak kullanılmış ve daha sonra Bizans Nekropolü (mezarlık) olarak yerleşimini tamamlamıştır

Arslantepe’de ilk kazılar 1930’larda Louis Delaporte başkanlığında bir Fransız ekip tarafından yapılmıştır. Özellikle kazı Geç Hitit tabakalarında uygulanmıştır. Kazılarda taş üzerine alçak kabartma ile dekore edilmiş avlu ve giriş kapısının iki yanında iki aslan heykeli ve karşısında devrilmiş bir kral heykeli ile bir Geç Hitit Sarayı bulunmuştur. Bu eserler o tarihlerde Malatya’da müze bulunmadığı için Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ne götürülmüş ve halen orda sergilenmektedir. Arslantepe’deki kazılara Prof. Dr. Marcella Frangipane Başkanlığındaki İtalyan Kazı Heyeti tarafından devam edilmektedir. Buluntular şu an da Malatya Müzesi’nde sergilenmektedir. Battalgazi Belediyesi olarak Sayın Selahattin GÜRKAN başkanlığında Arslantepe'nin UNESCO yolunda ilk kıvılcımını yakmış bulunmaktayız. İnsanlık tarihi ve Türk İslam tarihi açısından önemli bir merkez olan Anadolu’yu Ana Yurt Yapan Battalgazi’yi en iyi şekilde tanıtmayı ve layık olduğu istikbale taşımayı vazifemiz olarak gördük. Bazı değerler vardır lokal anlamda o evi ilgilendirir. Bazı değerler vardır o toplumu ilgilendirir. Bazı değerler vardır o yöreyi ilgilendirir. Bazı değerler vardır o ülkeyi ilgilendirir. Bazı değerlerde vardır ki tüm dünya insanlığını ilgilendirir. Arslantepede tüm dünyayı ilgilendiren bir kültürel mirasımızdır.

Bizlerde bu konuda çorbada nasıl tuzumuz olabilir onun gayreti ve çabası içindeyiz. Belediye olarak burada nasıl bir hizmet sunabiliriz, buradaki kazı yapan ekibi teşvik etme anlamında nasıl özendirici olabiliriz, bunun gayreti ve çabası içindeyiz. Ayrıca resmi boyutu itibariyle Arslantepe’nin Dünya Kültür Mirasına alınması noktasında, prosedür anlamında nasıl katkı yapabiliriz bunun gayreti içerisindeyiz. Çünkü Arslantepe insanlığın ortak değeridir.

Proje kapsamında Arslantepe’nin turistik cazibe merkezi olmasını sağlamak tanıtımına katkıda bulunmak bölge halkına Arslantepeyi sahiplenme gurur duyma ve koruma bilinci vermek amacı ile temel eğitim öğretmenleri, Arslantepe ve Malatya Arkeoloji Müzesi çalışanları, rehber yetiştirmek amacı ile kurs alan genç kızlar, temel eğitim öğrencileri, Battalgazi Belediyesi kervansaray sanatçı personellerinden oluşan guruplara farkındalık toplantıları düzenlenmiş ve eğitim verilmiştir.

01-09 Haziran 2015 tarihleri arasında birinci etap çalışmaları düzenlenmiş olup, 29-30 Eylül ve 01-06 Ekim 2015 tarihleri arasında ikinci etap çalışmaları düzenlenmiştir.

Eğitim kapsamında teorik bilgi aktarımı, atölye çalışması Arslantepe ve Malatya Arkeoloji Müze ziyareti düzenlenmiştir. Eğitim öncesinde 16 soru, eğitim sonrasında 16 soru’dan oluşan ölçme değerlendirme testleri uygulanmıştır.

Tanıtım kapsamında ulusal çapta blogger’lar ve gazetecilerden oluşan gruba Arslantepe gezisi düzenlenmiştir. Ayrıca Arslantepe’nin alana gelen yabancı misafirlere daha iyi bir şekilde anlatılması için Battalgazi Belediye tarafından sesli rehber sistemi alınıp çalışır vaziyette Malatya Kültür Müdürlüğüne teslim edilmiştir.

Sonuç olarak farkındalık toplantılarının birinci etabında 210 temel eğitim öğretmeni, 8 Arslantepe çalışanı, 9 müze personeli, 8 rehber kız olmak üzere 235 kişi katılmıştır. Farkındalık toplantılarının ikinci etabına 131 temel eğitim öğrencisi, 10 öğretmen, 10 Battalgazi Belediyesi kervansaray sanatçısı olmak üzere 151 kişi katılmıştır.

ULAŞILAN SONUÇLAR OLARAK

1. Yöre halkının aktif katılımı ile UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi Adayı Arslantepe’nin korunmasını garanti altına alınmış, onu dünyaca ünlü Troya, Efes ya da İstanbul gibi önemli bir kültürel değer ve cazibe merkezi haline getirmenin ilk adımı atılmıştır.

2. Arslantepe etrafında kültürel, fiziksel ve ekonomik olarak kendi yaşamlarını kurmuş bir Arslantepe toplumu oluşumunun ilk adımı atılmıştır.

3. Hedef kitlenin büyük çoğunluğunu oluşturan Temel eğitim öğretmenleri ve öğrencileri sayesinde öngörülenden daha geniş bir kitleye ulaşılmıştır.

4. Bölge öğrencileri bilinen eğitim metotlarının dışında farklı ve eğlenceli bir eğitim anlayışını da tecrübe etmiştir.

5. Proje ile Arslantepe'nin daha iyi tanıtımı için sesli rehber sistemi uygulamasıyla kültür turizmine cazibe merkezi olarak katılımı sağlanmıştır.

6. Proje Malatya’nın turizm alanındaki imajının güçlendirilmesi için gerekli olan ulusal ve uluslararası pazardaki tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine önemli ölçüde katkı yapmıştır.

7. Uzun vadede Arslantepe Arkeolojik Kazı alanının sürdürülebilir turizme bir cazibe merkezi olarak kazandırılması amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde farklı projelerin hazırlanmasına gidecek yolun ilk kilometre taşı olmuştur.