2015 yılında tesisleşme çalışmalarının bir diğer ayağı olan Battalgazi Belediyesi Konkasör Tesisi ile hizmet kalitesi ve üretimi noktasında önemli bir eksiklik giderilmiştir. Battalgazi Belediyesi artık kendi sistemini kurarak hizmet etme yolundaki gayret ve çabalarını tüm personeliyle birlikte bir takım oyunu halinde yürütmektedir. Kurulan Konkasör Tesisi bu hedefin gerçekleştirildiğinin en önemli göstergesidir.

Sıralı patlatmalarla elde edilen taşların, konkasör ünitesinde işlenmesinin ardından gerekli tartı işlemleri yapılıp, üretilen agrega plent alanına gidecek ve oradan da sıcak asfalt karışımı noktasında ilgili yerlere serimi yapılmıştır.

Konumu itibari ile yerleşim alanlarına uzak ve gürültü kirliliği noktasında herhangi bir olumsuzluk oluşturmayan Konkasör Tesisi’nin Belediyemizin çevreye duyduğu hassasiyetin en önemli göstergesidir. Konkasör Tesisinde yapılan çalışmaların gerek çevreye zarar ziyan anlamında, gürültü boyutu ile ilgili olsun, diğer patlatma neticesinde çıkacak olumsuz unsurlar olsun, veyahut da doğanın genel dengesini bozma noktasında olsun bütün değerler tespit edilip ÇED raporu alınmıştır. Aynı zamanda kaliteli bir taşın bulunduğu bir alana kurulan Konkasör Tesisi'ndeki çalışmalar çevrenin doğal dengesine zarar vermeyecek olması Çevre Şehircilik Bakanlığı ve Başbakanlık raporlarıyla kesinleşmiştir.

Proje Bilgi Kartı

AdıKonkasör Tesisi
Keşif Bedeli8,000,000.00 ₺
İhale Bedeli5,900,000.00 ₺
Arsa Bedeli100.000 m2 * 100,00 ₺ = 10.000.000,00 ₺
Toplam Bedeli15,900,000.00 ₺
YeriBeydağı Mahallesi/BATTALGAZİ
Uygulandığı Alan100.000 m2
Başlama ve Bitiş Tarihi2015 - 2016
Uygulama Amacı"Belediyemiz mücavir alanı içerisindeki yolların yapımı için kullanılan asfalt temel malzemesinin üretimi amacıyla kurularak hizmete sunulmuştur."
İş Birliği Yapılan KurumlarBattalgazi Belediyesi