Battalgazi Belediyesi Yeni Hizmet Binası, ilçemizin merkezinde, Uçbağlar Mahallesi 3995 Ada, 10 Parsel üzerine kayıtlı 32.844 m²’lik alan üzerine yeşil bina olarak, projelendirilmiştir.

Binamızın oturum alanı, 7.240 m² olup bu alanın 3.373 m²’lik kısmını kapalı otopark oluşturmaktadır. 182 araç kapasiteli, Kapalı otoparkımız, olağanüstü bir durumlarda aynı zaman da sığınak olarak da kullanılabilecek şekilde dizayn edilmiştir.

Toplam inşaat alanı 24.488 m² olup, bina B+Z+4 kattan oluşmaktadır. Binanın bodrum katında otoparkların dışında teknik merkezler depolar, sığınaklar, personel soyunma odaları, mescit ve demirbaş ambarları bulunmaktadır.

Battalgazi Belediyesi Yeni Hizmet Binamız planımızdaki konumu itibariyle, Yeşil Kuşak projesinin kuzeyden başlangıç noktası olarak planlanmıştır. Yaklaşık 200 dönüm olarak planlanan Yeşil Kuşak Park’ının ilk yeşil alanı belediye hizmet binasının önünde oluşturacağımız rekreasyon alanıyla vatandaşlarımızın belediyeden yalnızca cari hizmetler almasının yanında dinlenebilecekleri, hafta içi hafta sonu gelip zaman geçirebilecekleri bir alan olarak planlandı.

Mevcut durumda sekiz ayrı binada hizmet veren Battalgazi Belediyesi, Yeni Hizmet Binası tamamlandığında tüm birimlerini bir araya toplayarak vatandaşın hizmete erişimini tek merkezden sağlayacağı gibi zaman ve kaynak israfının önüne de geçecek, etkin ve hızlı bir şekilde hizmet sunulmaktadır.

350 kişilik konferans salonda, standart salonlardan farklı olarak, simültane çeviri sistemi mevcuttur. Bu sistemle konuşmacının, aktardığı bilgiler izleyicilere farklı dillere çevrilerek aktarılabilmektedir.

Binamızın normal katlarında, Başkan Yardımcılarına ait odalar ve bağlı birim müdürlükleri, hizmet ofisleri, kat arşivleri ve toplantı salonları mevcuttur. 4. katında diğer birimlere ilaveten Başkanlık Makamı, 70 kişi kapasiteli eğitim salonu ve sosyal aktivite salonu mevcuttur.

Engellilerin hizmete erişimi noktasında her türlü düzenleme ve planlama yapılmıştır.

Binamızın son katında, 450 kişilik yemekhane, mutfak, kafeterya ve klima santralleri bulunmaktadır.

Binamızın ısıtma ve soğutma sistemi bir merkezden kontrol edilebilecek şekilde projelendirilmiştir. Kontrol merkezinde cihazların arıza ve çalışma durumları izlenebilmektedir. Herhangi bir arıza durumunda arızanın yeri lokal olarak tespit edilerek, anında müdahale edilebilecek şekilde tasarlanmıştır.

Binamız tamamen enerji tasarrufu sağlayacak şekilde projelendirilmiş, Bina aydınlatması için gün ışığından maksimum şekilde faydalanılmış, Ayrıca aydınlatma kullanılacak armatürlerin tamamı ledli olup, % 80 enerji tasarrufu sağlanmaktadır.

Hizmet Binası için 200 KVA gücünde Güneş Enerjisi Paneli kurulmuştur. Bu Solar Paneller Malatya Bölgesinde kapasite olarak çatı üzerine kurulan olan güneş enerjisi paneli olması noktasında bir ilktir.

Kurulan güneş enerjisi sistemi Türkiye’nin yıllık ortalamada, günlük 7 saat güneş aldığı hesabı ile günlük 910 KWh, aylık 27.300 KWh, yıllık 327.600 KWh enerji üretilebilmektedir. Güneş Enerji paneli ile ülkemizin yerli ve yenilenebilir kaynaklarının değerlendirilmesine katkı sağlanmıştır.

Tüketim noktasında gerçekleştirilecek bu miktardaki yerinde üretim sayesinde şebekeden enerji alınmayacak, iletim ve dağıtım hatlarında herhangi bir enerji kaybı olmayacaktır. Yıllık yaklaşık 327.600 kWh enerji çevreyi kirletmeden üretilecek ve senelik yaklaşık 840 ton CO2 salınımı önlenmiş olacaktır. Bina içerinde anons sistemi ve bölgesel anons sistemi mevcuttur.

Proje Bilgi Kartı

AdıBattalgazi Belediyesi Yeni Hizmet Binası
Keşif Bedeli80,000,000 ₺
İhale Bedeli70,000,000 ₺
Arsa Bedeli40.000 m2 *2.000,00 = 80.000.000,00 ₺
Toplam Bedeli150,000,000 ₺
YeriUçbağlar Mahallesi/BATTALGAZİ
Uygulandığı Alan40.000 m2
Başlama ve Bitiş Tarihi02.09.2015 - 10.04.2017
Uygulama Amacı"Dağınık yapıya sahip olan Belediye Birimleri bir çatı altında toplanarak; daha homojen bir yapı içerisinde, sağlıklı ve bütüncül bir hizmet sunulmuştur."
İş Birliği Yapılan KurumlarBattalgazi Belediyesi